BioTech Award by Delta Ventures

Soutěžit se bude na Startup World Cup & Summit pod záštitou Delta Ventures také ve specifické kategorii BioTech, do níž patří startupy z oblasti zdravotnictví, biologie a dalších.

O BioTech Award soutěží startupy zaměřené na:

  • zdravotnictví,

  • diagnostiku,

  • mikrobiologii,

  • molekulární biologii,

  • software, výzkum, vývoj zdravotnického zařízení.

Jak se přihlásit?

Do soutěže o BioTech Award se automaticky dostávají všechny startupy, které se do 12. září přihlásí do hlavní soutěže Startup World Cup a jež se zabývají tématy zmíněnými výše. Startupy spojené se sektorem BioTech tak mají na SWCS šanci získat výhry hned ve třech kategoriích (BioTech Award, Fundlift Award, regionální finále SWCS 2018)!

O co se hraje?

Cena pro výherce BioTech Award je věcný dar v podobě balíčku produktů Apple (iPhone 7 a MacBook) od organizátora ocenění Delta Ventures a také jednoroční inkubace/akcelerace v biohubu 4Medical Innovations, která obsahuje zasídlení společnosti, využívání laboratoří, kanceláře a konferenčních místností včetně techniky, odborný mentoring specialistů z biohubu po celé období (specializace: biologie, medicína, medicínské právo, regulace v EU, klinické studie a klinické experimenty) a účast na všech akcích biohubu zdarma.

Účastníci BioTech Award se zároveň automaticky zapojují také do hlavní soutěže Startup World Cup, kde se hraje o cestu do Silicon Valley a investici ve výši 1 milionu dolarů.

Porota BioTech Award

Porota nominovaná Delta Ventures je zastoupena jak investorskými kapacitami, tak i špičkovými odborníky v medicíně. Účastí v této kategorii získá startup zajímavé kontakty na osobnosti z oboru.

Do křesel poroty BioTech Award by Delta Ventures zasednou:

Michal Zahradníček

Michal Zahradníček je investor, filantrop a zakladatel několika společností v oborech biomedicíny, IT a green energy. Založil a je většinovým akcionářem společností PrimeCell Advanced Therapy a PrimeCell Bioscience, které investují do aplikovaného vývoje inovativních léčiv a biomedicíny. Na ploše 8000m2 založil biohub 4Medical Innovation, sloužící k akceleraci nadějných biomedicínských objevů.

Michael Broda

Michael Broda vedl společnost CE Wood, kde řídil přes 5000 zaměstnanců. Je zakladatelem a současným předsedou dozorčí rady investiční skupiny Delta Capital, a.s., věnuje se projektům v oblasti managementu buy-out, buy-in. V oblasti zdravotnictví založil Delta Medical Holding. Aktivně řídí Delta Ventures, která se zaměřuje na investice do startupů.

Jozef Janov

Jozef Janov je řídícím partnerem fondu Hartenberg, který disponuje vlastními zdroji ve výši 200 milionů EUR. Je předsedou dozorčích rad ve společnostech FutureLife, mezinárodním zdravotnickým holdingu se zaměřením na asistovanou reprodukci a genetiku a ve slovenské biotechnologické společnosti Imunoglukan.

Michal Vodrážka

Michal Vodrážka se specializuje na TOP management u korporací a holdingových struktur s vysokým obratem. Zkušenosti nasbíral díky řízení investičních fondů a působením v oblasti krizového managementu. Jako manažer se podílel na restrukturalizaci řady firem. Nyní se realizuje jako kouč startupových společností a je členem správní rady START IT UP!, nadačního fondu.

Svatopluk Němeček

Svatopluk Němeček od roku 2005 působí jako ředitel Fakultní nemocnice Ostrava. V letech 2013–2016 byl ministrem zdravotnictví České republiky. Ve své manažerské práci klade stěžejní důraz na ekonomickou efektivitu organizace, která pod jeho vedením vždy dosahovala ziskového hospodaření. Pod jeho vedením získala Fakultní nemocnice Ostrava řadu ocenění.

Jiří Potůček

Jiří Potůček svou kariéru začal jako vědecký pracovník IKEM. Následně se stal hostujícím profesorem na TU Delft v Holandsku a na California State University Chico, Department of Bioengineering. V roce 1991 založil a vedl Medisoft International, projekt MEDICUS (4000 privátních klinik, malých nemocnic a poliklinik). Je zakladatelem sdružení Technologické centrum pro e-Health.

Jaromír Zahrádka

Jaromír Zahrádka je ředitelem i&i Prague, nové společnosti z holdingu ÚOCHB AV ČR, která svým know-how a investicemi podporuje komerční rozvoj výzkumných projektů v oblasti zdravotnictví. Od 2012 působil jako Business Developer ve společnosti IOCB TTO, podílel se na rozvoji portfolia projektů ÚOCHB, řízení spin-off společností a prodeji řady licencí v minulých letech.