#SWCSummit
Privacy Policy

Níže si můžete přečíst více o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti se soutěží Startup World Cup (dále „soutěž“) a jak chráníme Vaše soukromí.

Jak nás můžete kontaktovat?

Tzv. správcem Vašich osobních údajů je společnost Up In The Air s.r.o., IČO: 06160328. Můžete nás navštívit nebo nám napsat dopis na adresu: Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8. Případně nám napsat e-mail na adresu: info@swcprague.com.

Na výše uvedených kontaktech můžete také uplatnit veškerá Vaše níže popsaná práva.

Jaké informace o Vás zpracováváme a proč?

Identifikační údaje členů týmu

Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení) a základní adresní údaje uvedené v následujícím bodu, potřebujeme k tomu, abychom byli schopni Vás zařadit do soutěže. Pro účast v soutěži je zároveň nutné sdělit informace o hlavních členech týmu, aby měla porota podklady pro rozhodování a abychom mohli zveřejňovat informace o soutěžních projektech a týmech, které se na nich podílejí.

Obecné adresní údaje:

Vaše obecné adresní údaje (stát, příp. město) potřebujeme k tomu, abychom Vás byli schopni správně představit a zařadit Vás do soutěžních kategorií. 

Kontaktní údaje:

Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a email) využíváme k tomu, abychom Vás mohli informovat o aktualitách v soutěži, pozvat Vás na akce, které se soutěží souvisí, mohli Vás kontaktovat s dotazy a případně Vás informovat o výsledcích soutěže.

Další údaje:

Při přihlášení se Vás také ptáme, zda jste studentem, a to z toho důvodu, abychom Vám případně umožnili účast v studentské soutěži.

Zároveň si také uchováváme informace o Vašem projektu, jako například čím se zabývá, jaký řeší problém apod., podle toho, jak nám jej představíte. 

Pokud nám pošlete o svém projektu video, budeme ho pro účely soutěže uchovávat také.

Údaje o pozici, vzdělání, dosažených úspěších a zkušenostech hlavních členů Vašeho týmu potřebujeme pro to, abychom byli schopni si udělat správnou představu o soutěžících a potenciálu, které mají jejich projekty.

Pokud nám neposkytnete Vaše identifikační, obecné adresní, kontaktní údaje a základní informace o hlavních členech týmu, nebudeme Vás moci zařadit do soutěže. 

Upozorňujeme, že je Vaší povinností informovat ostatní členy týmu, že budeme zpracovávat jejich osobní údaje a je na Vás, abyste od nich získali souhlas k tomu nám jejich údaje sdělit.

Jak dále využíváme Vaše osobní údaje?

Když se přihlásíte do naší soutěže, uchováme si Váš email, na který Vám můžeme zasílat tzv. obchodní sdělení. To jsou emaily, ve kterých Vás budeme informovat o našich novinkách, případně akcích, které věříme, že Vás mohou potěšit. V každém mailu budete mít samozřejmě možnost odběr těchto zpráv zrušit. 

Komu Vaše osobní údaje předáváme, případně kde a jak budeme Vaše údaje zveřejňovat?

Vaše osobní údaje předáváme koordinátorům soutěže, kterými jsou společnost UP21 s.r.o., IČO: 03922961 a společnost Air Ventures s.r.o., IČO: 04999851. Některé informace o Vás (zejména představení Vašeho projektu) předáváme také společnostem, se kterými spolupracují potenciální investoři, pro které by Váš projekt mohl být zajímavý. Případně Vaše údaje můžeme také sdělit potenciálním investorům napřímo.

Informace o Vás a členech Vašeho týmu (jména, příjmení a případně fotografie) a Vašem projektu budou při vyhlášení výsledků soutěže publikována na webových stránkách soutěže a případně na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin).

Nikomu jinému Vaše osobní údaje nepředáváme ani je nezveřejňujeme. Navíc se vždy předem ujišťujeme, že osoby, kterým Vaše osobní údaje zasíláme, pečují o Vaše osobní údaje minimálně stejně dobře jako my. Nemusíte se proto ničeho bát, údaje, které nám sdělíte, jsou v bezpečí.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 5 let od skončení soutěže. 

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům– tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

Právo na opravu– pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

Právo vznést námitku– v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu zamezit opakovanému objednávání a nevyzvednutí zboží, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“)– tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.

Právo na omezení zpracování– v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

  • pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
  • jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
  • pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
  • pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

Právo na přenositelnot údajů– v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smluv, kterou jsme s Vámi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

Právo podat stížnost– pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Samozřejmě! Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a pečlivě je střežíme, aby se k nim nedostal nikdo neoprávněný.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email info@swcprague.com. Může se stát, že tyto podmínky budeme občas aktualizovat, tudíž doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.